top of page
office-594130.jpg
office-594132_640.jpg
ครอบคลุมเรื่องงานแปลภาษา และแปลเอกสารทุกชนิด
ติดต่อง่าย งานแปลคุณภาพ ราคาที่ยุติธรรม 
รับแปลเอกสารด่วน 24 ชม. [เปิดทำการทุกวัน]
ประเมินราคาทันที หรือแจ้งกลับภายใน 15 นาที

รับแปลภาษาอินโดนีเซีย Indonesia

จัดส่งล่าม ภาษาอินโดนีเซีย Indonesia

ศูนย์แปลบีบีเคทรานสเลชั่น รับแปลภาษาอินโดนีเซีย ให้บริการรับแปลเอกสารภาษาอินโดนีเซียแปลเป็นภาษาไทย อินโดนีเซียแปลเป็นภาษาอังกฤษ และอินโดนีเซียแปลเป็นภาษาอื่นๆอีกมากมาย หากท่านต้องการนักแปลภาษาอินโดนีเซียที่คุณภาพ ท่านไม่ต้องไปตามหาจากที่ไหน เพราะเราคือศูนย์แปลภาษาอินโดนีเซียที่คุณภาพ และบริการอันดับ 1 และเราพร้อมบริการจัดส่งล่ามภาษาอินโดนีเซียคุณภาพ ให้กับลูกค้าที่ต้องการทุกๆท่าน สามารถแปลได้หลายภาษา พร้อมบริการส่งล่ามทุกๆภาษา และภาษาอื่นๆทั่วโลกด้วยนะคะ

ผลงานการทำงานด้านภาษาอินโดนีเซีย และอื่นๆของเรา

ลูกค้าบริษัทชั้นนำของเรา

ติดต่อศูนย์แปลเอกสาร แปลภาษาด่วน

บริษัท บีบีเคทรานสเลชั่น แอนด์ พรินติ้ง จำกัด

โทร 083-613-9910 , 081-495-2200

ทีมงานนักแปลภาษาคุณภาพ

เกียรตินิยมอันดับ 1   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะอักษรศาสตร์ เอกอังกฤษ

 

first-class honors 

 

ปัจจุบัน

อาจารย์ภาควิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยชื่อดัง

เกียรตินิยมอันดับ 2   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะอักษรศาสตร์ เอกอังกฤษ

 

second-class honors

ผลสอบ Toeic คะแนนเต็ม 990

บริการรับแปลภาษาอินโดนีเซีย รับแปลเอกสารภาษาอินโดนีเซีย โดยอาจารย์เจ้าของภาษา

ราคาเริ่มต้นที่ 400 บาท !!!

ศูนย์แปลเอกสารภาษาอินโดนีเซีย รับแปลภาษาอินโดนีเซีย จัดหาล่าม-ส่งล่ามอินโดนีเซีย ทั่วโลก

โดย บริษัท บีบีเคทรานสเลชั่น แอนด์พริ้นติ้ง จำกัด บริการเป็นที่กันเอง ด้วยทีมนักแปลคุณภาพ 

ราคาที่ยุติธรรม ครอบคลุมเรื่องงานแปลภาษา

ติดต่อ 02-503-5204  สายด่วน 24 ชม. โทร 08613-9910 , 081-495-2200 

หรือส่งเอกสารเพื่อประเมินราคาแปลเอกสารได้ที่  bbktranslation.th@gmail.com

รับสมัครนักแปล ล่ามทุกภาษา
20150316_232021.jpg

คุณภาพนักแปลภาษาอังกฤษ

จบจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เกีรยตินิยมอันดับ 2

ผลสอบ Toeic คะแนนเต็ม 990

ลูกค้าบริษัทเอกชนชั้นนำทั่วประเทศ

ลูกค้าหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ

bottom of page