ผลงานส่งล่ามแปลภาษา คุณภาพทุกภาษา

บริการจัดหาล่าม นานาชาติ

บริการจัดส่งล่าม จัดหาล่าม นานาชาติ อาทิล่ามภาษา ญี่ปุ่น จีน (จีนกลางแมนดาริน ล่ามจีนกวางตุ้ง) เกาหลี อังกฤษ พม่า เวียดนาม อาหรับ รัสเซีย เยอรมัน ฝรั่งเศส สเปน และล่ามภาษาอื่นๆ อีกมากมาย ล่ามแต่ละท่านล้วนมีความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์สูง มากกว่า 10 ปี ทุกท่าน

ล่ามแปลภาษาอังกฤษ-ไทย

บริการล่ามแปลภาษาอังกฤษ-ไทย โดยล่ามของเราทุกท่าน ล้วนมีความเชี่ยวชาญทางด้านการแปลภาษาอังกฤษโดยเฉพาะ ประสบการณ์การเป็นล่าม มากกว่า 10 ปี ผ่านงานสำคัญระดับประเทศมาแล้ว ด้วยคุณภาพที่พัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่อง การันตีจากความไว้วางใจจากหน่วยงานราชการต่างๆ อาทิ สถานทูตอินเดีย ฯลฯ ที่ใช้บริการอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านการแปลภาษา และล่ามสือสารระหว่างประเทศ

ล่ามแปลภาษาอังกฤษ-ไทย

3,000-4,500 บาท

ล่ามแปลภาษาญี่ปุ่น-ไทย-อังกฤษ

บริการล่ามแปลภาษาญี่ปุ่น-อังกฤษ-ไทย โดยล่ามของเราทุกท่าน ล้วนมีความเชี่ยวชาญทางด้านการแปลภาษาญี่ปุ่นโดยเฉพาะ ประสบการณ์การเป็นล่ามภาษาญี่ปุ่น มากกว่า 10 ปี ผ่านงานสำคัญๆมาแล้ว ด้วยคุณภาพที่พัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงได้รับความไว้วางใจ จากลูกค้าทั้งเอกชน และหน่วยงานราชการต่างๆอย่างต่อเนื่องในด้านการจัดส่งล่ามภาษาญี่ปุ่น และด้านการแปลภาษาญี่ปุ่นทุกทางอย่างครบวงจร

ล่ามแปลภาษาญี่ปุ่น-อังกฤษ-ไทย

4,500-6,000 บาท

ล่ามภาษากัมพูชา (เขมร) ไทย อังกฤษ

บริการจัดส่งล่ามแปลภาษากัมพูชา(เขมร) แปลเป็น ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ โดยล่ามทรงคุณวุฒิ เป็นอาจารย์สอนภาษา และประสบการณ์การเป็นล่ามและพิธีกร มานานกว่า 10 ปี

ล่ามแปลภาษาอังกฤษ-ไทย

3,000-4,500 บาท

Please reload

หาล่าม ส่งล่าม ประสบการณ์สูง

โดยทาง บีบีเคทรานสเลชั่น ยังมีให้บริการ ล่ามภาษาฝรั่งเศส ล่ามภาษาจีน ล่ามภาษาเกาหลี และล่ามภาษาอื่นๆอีกมากมาย

ล่ามแปลภาษาเกาหลี-ไทย-อังกฤษ

บริการ จัดส่งล่ามภาษาเกาหลี ประสบการณ์สูง

ล่ามแปลภาษาจีน-ไทย-อังกฤษ

บริการล่ามภาษาจีน โดยคนจีน คุณวุฒิเอกภาษาไทย ประสบการณ์นาน 10 ปี

Please reload

รับสมัครนักแปล ล่ามทุกภาษา
1/36

คุณภาพนักแปลภาษาอังกฤษ

จบจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เกีรยตินิยมอันดับ 2

ผลสอบ Toeic คะแนนเต็ม 990

ลูกค้าบริษัทเอกชนชั้นนำทั่วประเทศ

ลูกค้าหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ

1/5