top of page
ครอบคลุมเรื่องงานแปลภาษา และแปลเอกสารทุกชนิด
ติดต่อง่าย งานแปลคุณภาพ ราคาที่ยุติธรรม 
รับแปลเอกสารด่วน 24 ชม. [เปิดทำการทุกวัน]
ประเมินราคาทันที หรือแจ้งกลับภายใน 15 นาที

วิธีการชำระค่าบริการแปลภาษา

ท่านสามารถชำระค่าบริการโดย

รบกวนลูกค้าทุกท่านศึกษาทำความเข้าใจ ในหัวข้อ ** หมายเหตุ ก่อนการชำระเงินทุกครั้ง เพื่อผลประโยชน์สูงสุดของตัวลูกค้าเองนะคะ

 

โอนเงินเข้าบัญชีบริษัทฯ หรือสั่งจ่ายเช็คในนามบริษัท

 

ชื่อบัญชี : บริษัท บีบีเคทรานสเลชั่น แอนด์ พรินติ้ง จำกัด/ BBK Translation and Printing (Acc. Name)

 

              ธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี 621-2-10076-3  (Kasikorn Bank, Acc. No. 621-2-10076-3)
              สาขาโลตัส นิชดาธานี (ออมทรัพย์)

 

     

 

 ** หมายเหตุ 

 

 1.   การสั่งแปลงานด่วน หากลูกค้าต้องการแปลงานด่วนจะต้องแจ้งระยะเวลาที่ต้องการรับงานแปล และได้รับการยืนยันเวลาที่ส่งงานจากเจ้าหน้าที่ของเราเป็นที่เรียบร้อย

      ก่อนที่จะทำการชำระเงินเข้ามา หากลูกค้าไม่ได้แจ้งระยะเวลาก่อนการชำระเงิน ทางเราจะดำเนินการแปลตามคิวงานปกติ ตัวอย่างเช่น

           งานแปลภาษาอังฤษ        1 - 3  หน้า    ใช้เวลาแปล    2 - 3  วัน                 3 - 10  หน้า    ใช้เวลาแปล    3 - 7  วัน        ฯลฯ

           งานแปลภาษาจีน            1 - 3  หน้า    ใช้เวลาแปล    2 - 3  วัน                 3 - 10  หน้า    ใช้เวลาแปล    3 - 7  วัน        ฯลฯ

           งานแปลภาษาญี่ปุ่น        1 - 3  หน้า     ใช้เวลาแปล    2 - 3  วัน                 3 - 10  หน้า    ใช้เวลาแปล    3 - 7  วัน       ฯลฯ

     * ระยะเวลาจะปรับเปลี่ยนตามปริมาณงานและคิวงานของแต่ละช่วงสัปดาห์และแต่ละภาษาจะไม่เหมือนกันนะคะ ดังนั้นควรกำหนดการรับส่งงานก่อนชำระเงินทุกครั้งค่ะ

 

 2.  การยืนยัน หลังจากทำการชำระเงินค่าบริการแปลเอกสารหรือบริการต่างๆ  โปรดส่งสลิปหลักฐานการโอนเงินเพื่อยืนยันการชำระเงินมาที่แฟกซ์  02-001-5283  

       หรือส่งมาทาง Email: bbktranslation.th@gmail.com และ Line: bbktranslation พร้อมทั้งระบุชื่อเจ้าหน้าที่ที่ท่านติดต่อ  "เพื่อเป็นการยืนยันสั่งแปลงาน" 

 

 3.  การนับวันแปล การเริ่มดำเนินการแปลและบริการต่างๆ จะเริ่มนับจากวันที่ลูกค้าชำระเงินเข้ามาแล้วเท่านั้น หากกรณีงานเร่งด่วนหรือต้องการงานให้ทันภายในกำหนด

      ที่ตกลงกันไว้ รบกวนลูกค้าชำระเงินค่าบริการเข้ามาด่วนด้วยนะคะ เพราะหากมีการชำระเงินเข้ามาล่าช้า วันรับงานจะเลื่อนออกไปเช่นกันค่ะ

 

 4.  การยกเลิก กรณีลูกค้ายกเลิกงาน  หากได้ชำระเงินและยืนยันการสั่งแปลเข้ามาแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ทำการหักเงินค่าเสียหาย 50% ของราคางาน หรือ

      ตามปริมาณงานที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้นทั้งหมด

 

 5.  การแก้ไข ทางศูนย์แปลของเรามีการรับผิดชอบแก้ไขงานให้กับลูกค้าให้ได้ตามความพอใจหรือที่พึ่งจะเป็นตามความเหมาะสม ซึ่งในกรณีที่ลูกค้าต้องการให้มีการ

      แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงคำศัพท์ แต่หากนักแปลของเราทุกท่านลงความเห็นถึงคำศัทพ์ที่แปลไปแล้วนั้น ได้ถูกต้องตามหลักภาษานั้นๆแล้ว ทางศูนย์แปลขอสงวน

      ที่จะไม่ประทับตรารับรองคำแปลในเอกสาร ที่ลูกค้าต้องการให้มีการเปลี่ยนแปลงไปจากที่ศูนย์แปลของเราเป็นผู้ดำเนินการแปล

 

 6.  การรับผิดชอบ ไม่ต้องห่วงว่าแปลเสร็จแล้วจะโดนทิ้ง ทางศูนย์แปลของเรา ติดต่อได้ 24 ชม.  ผ่านทาง Line: bbktranslation  หรือ  Tel: 086-318-7970 

      เราพร้อมที่จะดูแลเอกสารการแปลของลูกค้าเสมอ ไม่ว่าจะติดตามงาน ติดต่อแก้ไข หรือต้องการแปลเพิ่ม ติดต่อได้ 24 ชม. ไม่มีทิ้งงาน และในกรณีรับผิดชอบ

      การคืนเงินจะไม่เกินมูลค่าของราคางานทั้งหมด (เป็นกรณีที่ทางศูนย์แปลไม่สามารถแก้ไขงานให้กับลูกค้า หรือหานักแปลที่เหมาะสมกับงานได้เท่านั้น)

กรณีหักภาษี ณ ที่จ่ายสำหรับนิติบุคคล ให้ระบุที่อยู่ดังต่อไปนี้

 

บริษัท บีบีเคทรานสเลชั่น แอนด์ พรินติ้ง จำกัด 

5/2578 หมู่ที่ 10 ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0-12555-7023-55-0 

Tel : 02-503-5204   Fax : 02-001-5283

Mobile : 086-318-7970 , 089-022-8238

บริการแปลเอกสาร แปลภาษา

ID Line : bkktranslation (ตอบเร็วมาก)

 

       083-613-9910081-495-2200

บริการอื่นๆ

รับสมัครนักแปล ล่ามทุกภาษา
20150316_232021.jpg

คุณภาพนักแปลภาษาอังกฤษ

จบจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เกีรยตินิยมอันดับ 2

ผลสอบ Toeic คะแนนเต็ม 990

ลูกค้าบริษัทเอกชนชั้นนำทั่วประเทศ

ลูกค้าหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ

bottom of page